Cliëntenraad

Cliëntenraad

Binnen ’t Boveneind worden uw belangen als bewoner behartigd door de cliëntenraad. Het gaat in de raad over een aantal onderwerpen die te maken hebben met uw verblijf in ons woonzorgcentrum:

• Maaltijdvoorziening
• Veiligheid, gezondheid en hygiëne
• Kwaliteit van de zorg en dienstverlening
• Recreatiemogelijkheden en ontspanning
• Huisregels
• Geestelijke verzorging
• Lokale nieuw- en verbouwplannen 

Gezamenlijk belang
Samen met het locatiemanagement zet de cliëntenraad zich in voor een prettige woonomgeving en goede zorg. De cliëntenraad denkt mee en geeft advies namens de bewoners bij vraagstukken rond de verschillende thema’s.           

De cliëntenraad vergadert eens in de 3 maanden met de locatiemanager. Vanuit uw lokale cliëntenraad wordt 1 lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad van Zorggroep Charim.

Ook meepraten?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van ’t Boveneind? Neem voor meer informatie contact op met een van de leden. Onze medewerkers van het secretariaat helpen u graag verder.

Meer weten?
Wilt u weten wat er besproken wordt tijdens de vergaderingen? Vraag dan naar de mogelijkheden om een vergadering bij te wonen. Op www.zorggroepcharim.nl/centralecliëntenraad vindt u de notulen en nieuwsbulletins van de centrale en lokale cliëntenraden.