Onze zorg

Onze zorg

Gaat u in ’t Boveneind wonen op basis van een Wlz-indicatie? Dan is het uitgangspunt dat u zoveel mogelijk dingen zelf blijft doen op de manier die u gewend bent. U krijgt deskundige hulp en begeleiding bij zaken die u niet meer zelf kunt.

Persoonlijk Zorgleefplan
Samen met u maken we afspraken over onze zorg- en dienstverlening. We leggen deze afspraken vast in uw zorgleefplan. Uw zorgindicatie en vooral uw persoonlijke wensen staan hierbij centraal. 2x per jaar bekijken we of uw zorgleefplan nog voldoende aansluit op uw zorgvraag.
Binnen ’t Boveneind bieden we zorg en begeleiding die aansluiten op uw gewoontes en leefstijl. Natuurlijk willen wij dit zo zorgvuldig mogelijk doen. Daarom volgen al onze zorgmedewerkers voordurend speciale trainingen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht
Zorgkaart Nederland