Stichting Vrienden van t Boveneind

Stichting Vrienden van 't Boveneind

Het werk van de vriendenstichting van ’t Boveneind begint daar waar de financiering van de overheid ophoudt.

Doelstelling
De stichting heeft als doel geldmiddelen ter beschikking te stellen voor projecten en activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de ouderen die in en bij het woonzorgcentrum ‘t Boveneind in Veenendaal wonen. Deze projecten en activiteiten kunnen niet uit het AWBZ-budget van de overheid of op een andere manier gefinancierd worden. Het werk van de Vrienden van ’t Boveneind begint dus daar waar de financiering van de overheid ophoudt.

Stichting
De stichting bestaat sinds 1996. Ook destijds waren er al wensen voor de bewoners van ’t Boveneind die niet uit het reguliere budget betaald konden worden. Af en toe kwamen er giften binnen uit bijvoorbeeld nalatenschappen van cliënten. 

Bestuur

De heer A. (Arend) Huttinga, voorzitter
De heer J. (Jaap) Uenk, secretaris
De heer H.J. (Henk) van Blitterswijk, penningmeester
De heer L.H. (Bert) Slok, lid namens de bewoners
Mevrouw E.J.H. (Liesbeth) Willems-Peeters, lid namens het personeel
Mevrouw A. van Rossum, ambtelijk secretaris

De leden van het bestuur doen dit werk als vrijwilligers en ontvangen hiervoor geen vergoeding, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

(Bezoek-)adresgegevens
Stichting Vrienden van ’t Boveneind
Prins Bernhardlaan 116
3905 JD  Veenendaal
Telefoon: 0318-519176  
Email: vriendenvanboveneind@zorggroepcharim.nl

Bankrelatie
ABN-AMRO bank
IBAN: NL27 ABNA 0473 4380 62
BIC: ABNA NL 2A

RSIN-nummer
804732772

Kamer van Koophandel
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel regio Noordwest onder nummer 41265071.

Belastingen
Stichting Vrienden van ’t Boveneind is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in art. 5b, Algemene wet inzake rijksbelastingen. Door de belastingdienst is een beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf 1 januari 2008. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 
Wat de Vrienden deden in de afgelopen jaren:
2011 
Orgel voor restaurant/ontmoetingsruimte
2012  
Bijdrage aanschaf rolstoelbus, Bootreis voor bewoners
2013  
Tuinset met parasols, Bijdrage dagtocht Giethoorn
2014  
Muzikale wereldreis en kersttheater, Kerstverlichting, Paasattentie
2015  
Nieuwe computer voor bewones, Bijdrage rondvaart Veluwemeer,
Bijdrage belevingsgerichte tuin, Paasattentie
2016  
Zomerbraderie i.v.m. de opening van de belevingsgerichte tuin,  
Bijdrage nieuw meubilair voor De Binnenhof, Aanschaf kippenhok met  kippen, Bijdrage dagtocht naar Orchideeënhoeve in Luttelgeest
2017  
Paasattentie

Hoe kunt u ons steunen?
Wilt u als cliënt, familielid, bekende, aanleunbewoner of bedrijf de stichting steunen, dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL27 ABNA 0473 4380 62 ten name van Stichting Vrienden van ’t Boveneind te Veenendaal.
 
Vriend of Bedrijfsvriend van ’t Boveneind
Het is mogelijk om Vriend of Bedrijfsvriend te worden van de Vrienden van ’t Boveneind. U geeft dan een vast bedrag per jaar en de hoogte daarvan bepaalt u zelf. Uw éénmalige of vaste gift/donatie is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor kunt u ook de machtigingskaart invullen en deponeren in de brievenbus van de Vrienden van ’t Boveneind in de hal of afgeven in een gesloten envelop bij de receptie van ’t Boveneind.

Voor meer informatie kunt u ons
- persoonlijk benaderen
- mailen via vriendenvanboveneind@zorggroepcharim.nl
- schrijven en uw brief deponeren in onze brievenbus in de hal van ’t Boveneind